Cookie Consent by Free Privacy Policy website Tisková konference, o které česká média zapomněla informovat – strom-duvery.cz

Tisková konference, o které česká média zapomněla informovat

Zapomenutá tisková konference – 30.5.2022

ČÍNA/USA: Dne 30. května 2022 se uskutečnila tisková konference čínského ministerstva zahraničí, na které mluvčí Zhao Lijian odpovídal na dotazy novinářů z celého světa. Jedna z otázek se týkala výroku amerického státního tajemníka Antonyho Blinkena, který prohlásil, že „Čína představuje nejvážnější dlouhodobou výzvu pro mezinárodní řád“ a že USA „musí bránit mezinárodní řád založený na pravidlech“. Jak na to Peking zareagoval?

Mluvčí resortu zahraničních věcí si vůbec nebral servítky a v obsáhlé odpovědi řekl, že útoky na Čínu přesně odrážejí to, co dělaly USA: „Nejvážnější dlouhodobou výzvu světovému pořádku nepředstavuje nikdo jiný než Spojené státy… Mezinárodní řád založený na pravidlech, který (Blinken) vychvaluje, je ve skutečnosti hegemonický řád založený na pravidlech USA…“ Zhao Lijian dále ve třech bodech na základě faktů shrnul hrubé porušování mezinárodního práva ze strany Washingtonu a obhajoval mírovou roli ČLR.

„Za prvé, USA nemají žádnou úctu k řádu založenému na Chartě OSN a mezinárodním právu. Během své více než dvě století dlouhé historie byla tato země pouze 16 let bez války. Je největším zdrojem rozvratů ohrožujících světový mír a stabilitu a největším destabilizujícím prvkem mezinárodního řádu. USA tvrdí, že budou bránit „koncepty jako sebeurčení, suverenitu a mírové řešení sporů“ zakotvené v Chartě OSN. Vždy však něco jiného říkají a něco jiného dělají. Jak poukázal americký spisovatel William Blum ve své knize America’s Deadliest Export: Democracy, od konce druhé světové války se USA pokusily svrhnout více než 50 zahraničních vlád a hrubě zasahovaly do demokratických voleb v nejméně 30 zemích. Podle zprávy Brown University si od roku 2001 americké války a vojenské operace ve jménu boje proti terorismu vyžádaly přes 800 000 životů a jen v zemích včetně Afghánistánu, Iráku a Sýrie učinily z více než 20 milionů lidí uprchlíky.

Za druhé, USA jsou největším sabotérem mezinárodního řádu, který svévolně odstupuje od smluv a organizací. Odmítají ratifikovat Úmluvu OSN o právech dítěte a Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen, hlasovaly proti Globálnímu paktu o migraci a Globálnímu paktu o uprchlících a zůstávají jedinou zemí, která brání jednání o verifikaci protokolu k Úmluvě o biologických zbraních. Od 80. let 20. století USA odstoupily od 17 mezinárodních organizací nebo smluv, včetně Rady OSN pro lidská práva, Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Pařížské dohody, JCPOA, smlouvy o obchodu se zbraněmi atd. Taková země nyní bezostyšně vystupuje v roli rozhodčího mezinárodních pravidel, a přitom zavírá oči nad jejich přímým porušováním.

Za třetí, USA nejsou v takové pozici, aby mohly kázat o pravidlech. V očích USA musí být mezinárodní pravidla podřízena jejich zájmům a hegemonii a musí jim sloužit. Když jsou mezinárodní pravidla v souladu se zájmy USA, jsou citována jako autorita. Jinak jsou prostě ignorována. Zde je několik otázek, na které musí Washington odpovědět: když USA očividně vedly války se suverénními národy a podněcovaly „barevné revoluce“, dodržovaly pravidla? Když hrubě uvalily nezákonné jednostranné sankce a uvrhly lidi v postižených zemích do katastrofy, dodržovaly pravidla? Když odmítají zaplatit své dlouho opožděné vyměřené příspěvky do řádného rozpočtu OSN ve výši 1,4 miliardy dolarů, dodržují pravidla? Když se pokoušejí vybudovat indicko-pacifickou verzi NATO, aby podkopaly mezinárodní systém nešíření jaderných zbraní, dodržují pravidla? Když USA hostily takzvaný Summit pro demokracii, který rozděloval svět na dva tábory tím, že polovinu pozval a druhou vyloučil, dodržovaly pravidla? Když USA odmítly respektovat rozhodnutí Světové obchodní organizace (WTO), že jejich celní válka proti Číně porušuje pravidla globálního obchodu, a zablokovaly jmenování nových soudců do Odvolacího orgánu WTO, řídily se pravidly?

V neposlední řadě jsou USA mistrem v donucovací diplomacii. Staví své domácí právo nad to mezinárodní a svévolně se uchylují k nezákonným jednostranným sankcím. Od vypuknutí COVID-19 se Venezuela, Sýrie a Írán potýkají s vážnými ekonomickými potížemi a napjatými zdravotnickými zdroji kvůli dlouhodobým sankcím USA. Za takových okolností USA místo aby zastavily tyto sankce, ještě je zdvojnásobily, čímž situaci těchto zemí ještě zhoršily. Zatímco Washington mluví o rovných podmínkách a volném obchodu, američtí politici ve skutečnosti věří v heslo „Amerika na prvním místě“ a uplatňují velké sankce.

Chci také zdůraznit, že za více než 70 let od založení Čínské lidové republiky jsme nezačali žádnou válku a nezabrali ani píď země jiným státům. Vyzýváme k řešení sporů prostřednictvím dialogu a vyjednávání a s 12 ze 14 sousedů jsme zcela vyřešili všechny hraniční spory „mírovými prostředky“. Jako druhá největší ekonomika na světě přispívá Čína více než 30 % ke světovému hospodářskému růstu, což je první místo již 15 let v řadě… Fakta prokázala, že Čína zůstává budovatelem světového míru, přispívá ke globálnímu rozvoji a je strážcem mezinárodního pořádku. Vždy budeme solidární se všemi mírumilovnými zeměmi pod vlajkou OSN, budeme podporovat skutečný multilateralismus a neustále přispívat k všeobecné prosperitě a společnému pokroku lidstva“.

(mailem)