Cookie Consent by Free Privacy Policy website strom-duvery.cz – Síť vzájemné pomoci a porozumění

Síť vzájemné pomoci a porozumění


jejímž cílem je spojovat lidi, kteří souhlasí s těmito názory a mají mezi sebou důvěru.

 • odmítejme diskriminaci a udavačství
  nepodporujme nepřátelství mezi očkovanými a neočkovanými, mezi mužem a ženou, mezi dětmi a rodiči, mezi mladými a starými, mezi nemocnými a zdravými

 • hovořme spolu, naslouchejme si, potkávejme se
  nezavrhujme názory a postoje  bez předchozí diskuze, braňme se diktátu jednoho názoru

 • rozvíjejme národní hrdost a vlastenectví
  nejsme národ budižkničemů, nevzdělanců, nefachčenků a bůhvíčeho ještě, jak je nám podsunováno

 • budujme pilíře vlasti – rodinu, tvořenou otcem, matkou a dětmi, podporujme vzdělání národa

 • pomáhejme si navzájem
  vyrábějme, pěstujme, prodávejme, kupujme, směňujme ale i darujme české produkty, předávejme si zkušenosti

 • hledejme, co nás spojuje, nenechme se rozdělit!

 • zachovejme si dobrou náladu a smysl pro humor

  Součástí sítě jsou buňky, jejichž vznik je podmíněn tím, že ten, kdo souhlasí s výše uvedenými názory, najde 2-6 důvěryhodných přátel stejně smýšlejících, kteří pokračují v tvoření dalších buněk o 2-6 jejich přátelích, a tak se proces opakuje.

  Pokud vznikne nějaká potřeba člena sítě, předá informaci své skupině, která ji šíří dále, až se najde někdo, kdo danou potřebu je schopen vyřešit.

Budujme z buněk síť vzájemné pomoci a porozumění, protože přichází doba, kdy se budeme navzájem potřebovat.


Mnoho času nemáme. „Stát“ otevírá jedno overtonovo okno za druhým. Hovoří se o povinném očkování lékařů, nyní i osob starších šedesáti let, „zítra“ to bude 55 a více, v některých profesích, pravděpodobně v gastronomickém sektoru, policie, hasičů, ve školách,… Cílem je nás rozdělit. Fragmentovat společnost na co nejvíce a nejmenších skupin. A my jen „přihlížíme“.

Zákazy, příkazy, sankce a dotace různým skupinám mají společný jmenovatel, rozdělit společnost. My musíme jít opačným směrem.

Při ovládnutí většiny medií a za předpokladu dostatku času se totiž dá prosadit snad všechno. Důkazem jsou nejen totalitní režimy, ale současná euroamerická „demokracie“, která tímto procesem prochází už víc jak 20 let.

Ta skutečná válka politiky proti lidem teprve nastane.

Ještě nikdy v historii neexistovala vláda, která by svému lidu řekla: budeme požadovat, aby se děti obětovaly a riskovaly, aby zachránily starší lidi.

Stát se soustředil na jeden pilíř a kvůli tomu mu padá celý most. Žaluji tě, že svými extremistickými názory bouráš a ničíš to dobré, co mezi námi bylo a že se nás snažíš rozdělit. Žaluji tě za pýchu, se kterou nyní vládneš. Mám naději, že Češi tento systém dokážou rozložit zevnitř, jak se jim v historii už několikrát povedlo. Dnes víme, že také idea kapitalismu je přežitá a já věřím, že český národ bude ten, který ukáže světu východiska. Myslím, že tvá fanatická vize ohledně očkování, která je v souladu s EU, bude v EU překonána právě tady, u nás. Nebude to návrat původní společnosti založené na konzumu, ale bude to jeden z prvních kroků k novým cílům, jež před nás Stvořitel postavil. A ten první cíl je jasný. Očkovaní, neočkovaní i ti původně očkovaní a nyní neočkovaní se spojí a potáhnou za jeden provaz, budou si pomáhat. (záchranář Pavel Novák)

Šiřte prosím tento „dokument„. Umistěte jej na nástěnky, zastávky. Oslovujte a inspirujte své okolí.