Cookie Consent by Free Privacy Policy website Pokud si nejsme jistí zdrojem a seriózností informací, nic dále nešířit? – strom-duvery.cz

Pokud si nejsme jistí zdrojem a seriózností informací, nic dále nešířit?

Dobrý den vespolek.

Reaguji v mailu na:

 • každopádně v dnešní době doporučuji, pokud si nejsme jistí zdrojem a seriózností informací, nic dále nešířit.
 • trestní odpovědnost viz Trestní zákoník 40/2009 Sb.
 • kritické myšlení


Pokud generalizuji, není to se zlým úmyslem, ale nadsázka.

Budu se snažit být kriticky myslící.

Neinformování je také dezinformace.

Je lepší občas se i mýlit a říci něco chybně, než se nemýlit mlčením. „Kdo nic nedělá, nic nepokazí“.

 • „Jediná věc je nezbytná pro triumf zla. Aby dobří lidé nic nedělali.“ (Edmund Burke)

Na lež reagujme pravdou ne zákazem lhaní. Pokud nelze rozeznat lež od pravdy (např. situace na Ukrajině), hledejme nástroje, jak pravdu a lež snáze rozeznat.

 • Očekával bych to od naší ČT, ale jak se říká „Pravda začíná tam, kde končí signál České televize.“

Mám věřit ČT o informování o Ukrajině? Novináři, politici, parlament, senát a režim obecně se u mne naprosto zdiskreditovali. Není důvod se rozepisovat. Kdo si myslí totéž, toho informovat nemusím. Kdo nesouhlasí, toho nepřesvědčím.

 • Jsem pro okamžité vystoupení z EU, NATO.
 • Jsem pro založení skutečné armády ČR, na podobných principech jako mají ve Švýcarsku.
 • Jsem pro okamžité zrušení našeho „expedičního sboru“, který by uchránil možná dva týdny jeden okres.
 • Jsem pro selektivní zásadní zdanění těch, co způsobují odliv majetku do zahraničí nebo nehospodaří s majetkem tak, aby byl společensky prospěšný (musel by se najít obecný princip, jak toto objektivně nezaujatě měřit).
 • Jsem pro spolupráci s RF, Čínou, EU, USA … bez dotací, bez sankcí. Vše postavit na otevřené férové soutěži, kde vyhrávají všichni zúčastnění a i ti, co se projektu neúčastní („win win win“, „učit lovit ne darovat ryby/dotace“)

 • Tyto mé postoje hodnotím jako rozvracení republiky (§ 310).

Dále mne namátkou zaujaly tyto paragrafy:

 • Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení a jiného nelidského a krutého zacházení
  • Mne mučí pohled na naše politiky a výstupy jejich „práce“, mám to nahlásit? Má to smysl?
 • rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku
  • Pokud pracuji na systému, který působí proti vládnímu korporátnímu fašismu, např. podporou lokální ekonomiky, tak vlastně rozvracím republiku a jedná se o teroristický útok? Mám se nahlásit?
 • vyzvědačství (§ 316), násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323), násilí proti úřední osobě
  • Úředním osobám (a všem, kdo jsou přisáti na stát) přeji, aby se museli živit prací, aby si museli platit energie, techniku, nájmy prostor a jejich údržbu ze svého platu. Aby jejich plat závisel na průměrném platu, kdy se např. nezapočítají platy a důchody „horních“ 10-20%.
  • S rostoucí funkcí by měl časem klesat příjem, aby neměli důvod se držet svého „koryta“.
  • Když budu tyto postoje prosazovat a bude je to obtěžovat, fakticky se tak dopouštím násilí na úřední osobě. Pokud je to obtěžovat nebude, je mé působení bez účinku, nemá pak smysl. Jak to mám řešit? Mám se předem nahlásit?
 • diskriminace skupiny lidí
  • „Jisté“ politické strany nemám rád. Dopouštím se tím diskriminace skupiny lidí. Mám se nahlásit?
 • nedovoleného vedení boje
  • Jaký efektivní boj proti režimu je dnes dovolený?
 • perzekuce obyvatelstva
  • Část obyvatelstva byla v posledních dvou letech perzekuována státní mocí, aniž by se to řešilo.
  • A nepředpokládám, že to skončilo … stačí sledovat a pozorovat, co se děje kolem.
  • Jsem zvědavý, co bude na podzim.
  • Nahlásil to někdo? Jak se k tomu „vrchnost“ postavila?
 • Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel
  • a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, nebo
  • b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.
 • Jak pozoruji dění ve světě, problémy se řeší tištěním peněz, zadlužováním, dotacemi a sankcionováním.
  • tištění nekrytých peněz je zákonné
  • zadlužování bez souhlasu budoucích dlužníků je zákonné
  • sankcionování, které často trestá a poškodí i nevinného, je v pořádku
  • dotace je opak sankcionování (aby se něco mohlo dotovat, někomu se něco musí vzít)
 • nejlépe se „bere“ ze společného
  • probíhá tak proces znárodňování, kdy znárodněné končí v „kapsách“ jistých osob nebo skupin osob
  • „Privatizují se zisky, znárodňují se ztráty“ (prof. Keller)
 • my tím, že přispíváme do společného, s tímto režimem kolaborujeme
 • Toto je hodně zkratkovité, ale podle mne má vše společný jmenovatel. Jedná se o krádež.
  • Všichni krademe a všichni kolaborujeme s režimem, úměrně svému příjmu (čest výjimkám, neměl bych generalizovat).
  • Jak to tedy je? Krást se má nebo nemá?

A ještě můj pohled na předsudečnou nenávist.

 • Podle ministerstva vnitra projevy předsudečné nenávisti označují jednání, které je motivováno nesnášenlivostí a společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. Zpravidla se jedná o skupiny definované rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací, politickým nebo jiným smýšlením, sociálním původem apod. „Nemusí se jednat o skutečnou příslušnost k určité skupině, ale i o příslušnost domnělou (např. je-li osoba mylně považována pro tmavší pleť za Roma, ale ve skutečností není Rom). Takové projevy nemusí nutně naplňovat skutkovou podstatu některého z trestných činů. Může se jednat o fyzické násilí, slovní útoky, či využívání urážlivé symboliky,“ uvádí Zpráva. „Projevy předsudečné nenávisti se liší od extremistických zejména tím, že nemusí být spojeny s některou z totalitních ideologií. Osoby, které se jich dopouštějí, nemusejí být nutně členové či příznivci extremistických hnutí. Rovněž u nich absentuje jasné volání po svržení systému pluralitní demokracie a jeho nahrazení systémem totalitním,“ vysvětluje vnitro ve Zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018.

Mé maily splňují definici projevu a jednání „předsudečné nenávisti“.

Jsem nesnášenlivý vůči zlodějům, vrahů, podvodníkům, senátu, parlamentu, politickým stranám, politikům, určitým rozhodnutím, … trpím tedy předsudečnou nenávistí.

Potřeboval bych umět „předsudečnou nenávist“ měřit. Nebo cokoli nenulové velikosti již lze zahrnout do této definice?

Je ten, kdo vyvolává tuto „předsudečnou nenávist“ pachatelem „před-předsudečné nenávisti a tedy její příčinou?

„Za každým velkým majetkem se skrývá zločin.“ (Honoré De Balzac)

 • Dopustil se předsudečné nenávisti. Označil skupinu lidí s velkým majetkem za zločince.
 • Měli bychom uvažovat o znepřístupnění jeho díla?
 • Já s touto myšlenkou souhlasím, dopustil jsem se téhož.

A ještě reakce na „Sice moc nechápu, že by největší země světa, která jen z pár malých procent hraničí s NATO(viz ilustrace v příloze) se obává útoku, přesto si vždy rád informace ověřuji.

 • Německo v minulosti zaútočilo na největší zemi světa, aniž by s ní mělo hranice. Nebo se pletu a je to dezinformace?
 • Dnes se válčí jinak, jinými prostředky. Osobně bych nerad měl za sousedy kohokoli, zvláště, když bych měl určité historické zkušenosti.
 • Podle mne být na pomezí velmocí by mělo a mohlo být výhodou pro všechny zúčastněné. Tento nárazníkový pás může být místem společné spolupráce, obchodních aktivit. Problémem je pokud některá ze stran se snaží dostat tuto zónu do sféry svého vlivu.
 • Anglie a USA jsou klasické námořní mocnosti patřící k atlantické civilizaci. Německo a Rusko jsou klasické pozemní mocnosti.
  • Odtud je i strategie válek námořních mocností. Anglosasové jsou klasičtí piráti, mořští lupiči.
  • Upřednostňují bezkontaktní války… přišel, uviděl, rychle vyplenil, spálil a utekl,… aby se místní neprobudili a nezmlátili je. Hledají slabá místa, raději se nebijí tváří tvář a rychle ztrácí ducha při vysokých ztrátách.
  • S pomocí flotily vytvořili Britové světovou říši. Využívali slabosti jiných zemí, národů a kmenů. Rozdělili je, využili a ovládli. Vyloupili celou planetu.
  • Američané vytvořili stejný typ říše. Na začátku druhé světové války vedl vývoj letectví k tomu, že anglosasové dostali novou zbraň „bezkontaktní“ války

  • https://cz24.news/proc-americane-a-britove-znicili-starobyle-kulturni-centrum-drazdany-a-cilene-zavrazdili-sto-tisic-civilistu/
  • https://ceskobezcenzury.cz/2020/09/video/putin-zotrel-reportera-zakladne-usa-su-po-celom-svete-a-my-sa-chovame-agresivne-video-cz

Jeden můj kamarád mi položil otázku: „Víš jak poznáš, že bojuješ na správné straně? Je to ta, co bojuje proti těm, kteří zabíjejí ženy, děti, civilisty, …“.

Pusťte si filmy „Americké století očima Olivera Stonea“

 • https://a2larm.cz/2014/07/oliver-stone-a-boreni-americkeho-mytu/
 • https://wave.rozhlas.cz/ct-zacala-vysilat-stoneuv-dokumentarni-serial-o-tom-co-amerika-udelala-spatne-5210778
 • https://ulozto.cz/hledej?q=americk%C3%A9%20stolet%C3%AD
 • mne překvapily díly (mimo jiné) o „Karibské krizi“ a válce ve Vietnamu

Případně tyto pořady, pro představu jak funguje „svět“:

Zajímavý pohled, který jsem ještě ale „nezpracoval“:

Zdrojem výše uvedených názorů jsem já. Rád si informace ověřuji a ještě raději používám rozum a v poslední době hodně spoléhám na intuici. Nepočítám, že mé názory jsou správné a bezchybné.

Vždy když změním názor, tak to je opět můj názor, za kterým si stojím.

Nepochybuji, že normální lidé jsou všude stejní (USA, EU, Ukrajina). Mohou být ale zmanipulovaní, část zkorumpovaná, část zfanatizovaná.

Přesvědčte mne prosím, že dnes nestojíme na straně agresorů a nepodporujeme fašismus na Ukrajině. Přesvědčte mne prosím, že ve vedení „útvarů“ USA a EU nejsou psychopati, sociopati a zločinci.

 • Uvítám jakékoli argumenty, nebudu vyčítat ani, že jsou to dezinformace, lži. Neurazím se ani za negativní hodnocení mých postojů ani negativního hodnocení mé osoby.
 • Nejsem placen zahraničím, nejsem státní zaměstnanec, nejsem členem jakékoli politické strany.

Veďme diskusi, argumentujme a pokud nemáme důkazy tak uvažujme logicky, používejme stejný „metr“. Nejde o výhru, kdo je lepší. Jde o nalezení názorů a postojů, které budou co nejblíže pravdě.

Ať vyhraje ten nejpravdivější názor a postoj. Zamlčováním názorů a skutečností a cenzurou se pravdě nepřiblížíme.

 • „Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.“ (Jan Hus)
 • „Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy.“ (Jan Hus)
 • „Pravda je jen to, co jest dobrem všech.“ (Jan Hus)
 • „Zlořečený ten, kterýž pro skývu chleba opustí pravdu.“ (Jan Hus)

Za své „předsudečné názory“ žádám co nejvyšší trest. Rozvracet republiku si přece nedáme.

Při nejbližší příležitosti zajdu na místní policejní stanici s tímto mým vyjádřením a pak zajdu na vyšetření za psychologem. Slibuji.

O výsledcích Vás budu informovat. Předtím samozřejmě ověřím, zda nepoškozuji výsledným hodnocením nějakou LGBT skupinu nebo neporuším nějaké předpisy GDPR, uvolněním důvěrných informací o své osobě.

Přeji hezký den.

                                                        Jiří Bránka

Část předchozího mailu:
někdo se mě ptal, zda jsem zjistil nějaké informace k šířenému videu, tak s dovolením zasílám ještě tento mail.
Je to již týden a žádný z šiřitelů tohoto evidentně zmanipulovaného videa se neozval a neupřesnil chybějící informace, asi je nikdo nemáte. Bohužel v tom případě je nutné k takovému videu přistupovat jako k fake nebo manipulativní informaci a nedoporučuji Vám nikomu dále šířit. Nejen by si mohli naši přátelé o nás myslet, že slepě přijímáme a přeposíláme dál cokoliv a hlavně hrozí trestní odpovědnost viz Trestní zákoník 40/2009 Sb.
Vím, že je stále těžší rozpoznat různě manipulativně upravené informace, možná trochu pomůže toto video:https://youtu.be/y16p-1k81vo
Každopádně v dnešní době doporučuji, pokud si nejsme jistí zdrojem a seriózností informací, nic dále nešířit.
Přeji všem krásný zbytek dne a věřím, že se nikomu nepodaří nás „opít rohlíkem”.
>>
Dobrý večer paní Žižková a další příjemci či šiřitelé přiloženého videa,
sice moc nechápu, že by největší země světa, která jen z pár malých procent hraničí s NATO(viz ilustrace v příloze) se obává útoku, přesto si vždy rád informace ověřuji. Odesílatel jistě omylem zapomněl uvést zdroj videa. Dále s videem bylo evidentně i manipulováno a je sestříháno tak, že asi omylem jsou ustřižená i jména osob, které na videu vystupují. Velmi prosím, pokud někdo máte zmíněné informace, jinak bych se obával šířit takové video, aby si o mě přátelé neříkali, že šířím dezinformace. 
Pevně věřím, že se jedná o nezávislé a seriózní médium, která nemá žádný důvod ani jedné ze stran jakkoliv nadržovat.
Přeji hezký večer všem a nenechme si mazat med na hlavu.