Cookie Consent by Free Privacy Policy website Občanské desatero svobod – strom-duvery.cz

Občanské desatero svobod

  1. Zakroč proti omezování vlastní svobody.
  2. Chraň své soukromí a soukromí své rodiny.
  3. Zastaň se slabších jako jsou děti, staří lidé a nemocní.
  4. Braň své právo rozhodnout se o svém životě.
  5. Respektuj způsob života druhých.
  6. Vyjádři se beze strachu, zveřejni svůj názor.
  7. Vystup proti jediné ideologii nepřipouštějící jiný názor.
  8. Nedovol, aby s Tebou někdo nakládal jako s věcí.
  9. Postav se všem snahám Tě ponižovat nebo vyčleňovat ze společnosti.
  10. Bojuj proti diskriminaci a segregaci lidí.