Cookie Consent by Free Privacy Policy website Myšlienky – strom-duvery.cz

Myšlienky

Prosil som Boha, aby vzal moju pýchu.
Boh povedal: „Nie! To nezávisí odo mňa, ale od teba.“

Prosil som Boha, aby uzdravil moje postihnuté dieťa.
Boh povedal: „Nie! Dušu má zdravú, telo je len dočasu.“

Prosil som Boha, aby mi daroval trpezlivosť.
Boh povedal: „Nie! Trpezlivosť je iba vedľajším produktom súženia.“

Prosil som Boha, aby mi dal šťastie.
Boh povedal: „Nie! Dávam ti požehnanie, šťastie je na tebe.

Prosil som Boha, aby ma zbavil bolesti.
Boh povedal: „Nie! Utrpenie ťa odvádza od svetských starostí a privádza ťa bližšie ku mne.

Prosil som Boha, aby dal vzrast môjmu duchu.
Boh povedal: „Nie! Ty musíš rásť sám. Ja ťa však budem orezávať, aby si bol prinášal ovocie.

Prosil som Boha, aby mi pomohol milovať druhých tak veľmi, ako On miluje mňa.
Boh povedal: „Ó, konečne dobrý nápad…“ (Jerry Belton, The Blessing in „No“)