Cookie Consent by Free Privacy Policy website Jaký svět budují světové elity. Tři hlavní rány lidstvu. Andrej Fursov (automatický překlad po částech – 27.1.2022) – strom-duvery.cz

Jaký svět budují světové elity. Tři hlavní rány lidstvu. Andrej Fursov (automatický překlad po částech – 27.1.2022)

Překlad originálního textu je proveden „Google Translatorem“ („GA“) po částech, tučným písmem je zvýrazněno, co automatický překlad celého textu ignoroval.

Již dříve jsem si všiml, že určité texty odmítal „GA“ přeložit. To, že se překlad liší významově od originálu je horší než cenzura. To je manipulace „těžkého kalibru“.

Dalším krokem bude modifikace všech článků i v originále?

V uplynulém roce toho bylo hodně, ale myslím si, že hlavní takovou událostí, hlavní událostí na pozadí z hlediska obsahu, byla sociální válka mezi špičkou a spodinou v celosvětovém měřítku. Jednou, v 90. letech, Christopher Lash, americký sociolog, zahájil termín „vzpoura elit“. A měl takovou knihu „Vzpoura elit“. Šlo o to, že zhruba po desátých letech dvacátého století a vrcholem je říjnová revoluce 17. roku, došlo k ofenzivě mas, někde na přelomu 60.-70. a elitní protiofenzíva byla zahájena.

A rozvinulo se to proto, že již na přelomu 60. a 70. let se kapitalistický systém dostal do slepé uličky. To bylo dobře chápáno na Západě. Dokonale pochopili, že je nutné změnit systém, že další průmyslový a demokratický vývoj politického systému povede k posílení dělnické třídy, špičky dělnické třídy a střední vrstvy. A je potřeba s tím něco dělat. Ale dokud existoval Sovětský svaz, nebylo možné tento problém vyřešit. Proto byl nejprve Sovětský svaz, sovětská nomenklatura, chamtivá, hloupá sovětská nomenklatura zatažena po linii Římského klubu do globálních her. A pak v 80. letech, když v Sovětském svazu samotném našly síly, které se snažily změnit socioekonomický systém, tyto akce tohoto duálního subjektu uvnitř, sovětského a západního, zničily Sovětský svaz.

Zničení Sovětského svazu vedlo k tomu, že Západ, kapitalistický systém, dostal 15-20 „tučných“ let. Tentokrát to bylo, když bývalý socialistický tábor vykradli a oni z toho profitovali. Přišla však krize roku 2008… Byla odložena, mělo se to stát v letech 1993-95, podle západních a sovětských prognóz. Měli jsme tak úžasného prognostika, vědce, obecně úžasnou osobnost – Pobiska Kuzněcova. V roce 1982 sepsal tedy pro Andropova předpověď, podle níž měla taková krize vypuknout v letech 1993-95, po níž kapitalistický systém v podobě, v jaké existoval 20 let, přestal existovat. Nevím, jestli dosáhl Andropova, ale rozhodně dosáhl západních think-tanků. Takže krize byla odložena na rok 2008 a pak se to stalo a bylo jasné, že systém se hroutí.

Krize byla „zaplavena“ penězi, které pak přestaly být penězi. Protože když mám… Peníze přece nejsou papír, je to druh nástroje. Peníze mají pět funkcí. Takže, pokud mohu vytisknout bilion dolarů a provozovat je, pak už to nejsou peníze, ani finance. To už je něco jiného. A právě v roce 2008 se finanční kapitál mění ve finančnictví. Tedy ve věci, která už není spojena s penězi, ale s vůlí těch, kdo stroj točí. A bylo zcela jasné, že kapitalismus se musí konečně proměnit v něco jiného. To ale vyžaduje situaci, kdy jsou dvě konkurenční centra. Neexistuje žádný Sovětský svaz, což znamená, že se musí vytvořit nějaké napětí. A během 7-8 let na Západě byl vyvinut evoluční plán přechodu k postkapitalismu.

Jádrem tohoto plánu byly Spojené státy, jejich zachování jako shluku nadnárodních korporací a částečně jako státu. A plán byl navržen evolučně na 16 let. 8 let – Obama. 8 let – jeho nástupce Clinton. Tento plán byl založen na vytvoření dvou zaoceánských komunit. Transatlantické a transpacifické. Tyto komunity měly mezi sebou soutěžit a vytvářet tak novou dynamiku pro rozvoj systému, který plynule přeroste z kapitalismu do postkapitalismu. A vrchol by si udržel své postavení v postkapitalistické společnosti.

Navíc tyto dvě zaoceánské komunity byly naplánovány tímto způsobem: vytvořily megakorporace, které by ovládaly státy. Například v Transpacifickém společenství, jejich systému pravidel, jejich „ústavě“ byl vzorem vztah Východoindické společnosti s indickými knížectvími. Teprve nyní byla role Východoindické společnosti přidělena korporacím a role indických knížectví – státům. Čili šlo o privatizaci právní sféry, o privatizaci státu jako takového. Ale na papíře to bylo hladké.

Trump se objeví v roce 2016. Na svého kandidáta hrály ty síly, které se nespokojily s takovou možností, v níž by dominovaly platformy jako Google, Microsoft atd. A jedna z prvních věcí, kterou Trump udělal, úplně rozbil, takže není možné obnovit jak transpacifické, tak transatlantické společenství. Síly, které kdysi vedly Obamu k moci, se jasně ukázaly, že Spojené státy nemohou být základem evoluční transformace. Je potřeba něco jiného a Spojené státy se budou muset obětovat. A vyvstala otázka, jak odstranit ty rozpory, které byly v dějinách kapitalismu obvykle odstraněny světovými válkami.

Světová válka je nemožná z hlediska vlastnictví jaderných zbraní. Tato možnost není možná. Ale světová válka je druh sociální katastrofy. Kdo řekl, že válka je tak „horká“ – to je jediný druh sociální katastrofy? Existují i ​​jiné typy. Například v roce 2010 Attali na otázku, jaké jsou faktory, které mohou usnadnit přechod k novému světovému řádu. Řekl, že faktory jsou velmi odlišné a mezi faktory pojmenoval například pandemii. Co bylo prohlášeno za pandemii… A pozor, WHO nedávno učinila prohlášení, že oficiálně pandemii nevyhlásila. Bylo to neoficiální stanovisko… To znamená, že se zřekli. To znamená, že všechny nároky vůči vládám, KDO s tím nemají nic společného. Byla to však WHO, kdo vyhlásil pandemii. A vlády, s výjimkou Švédska a Běloruska, vzaly vše pod pokličku.

To, co se děje v posledních dvou letech, je prostředkem sociální války mezi špičkou a spodinou. To už není jen povstání elit. Tohle je skutečná sociální válka. Určitou část světové elity tvoří především ti, kterým se říká existuje. Tento výraz pochází z anglického slova „access“, přístup, jedná se o korporace, které ovládají sociální sítě. To znamená, že toto je Microsoft, toto je Apple, toto je Amazon a další. jaké jsou její cíle? Prvním je zavedení kontroly nad nehmotnými výrobními faktory. Chování, potřeby, hodnoty, obrazy. To dělají takzvané sociální digitální platformy. Druhým úkolem je vyvlastnění zhmotněné práce a kapitálu, které mají malí a střední podnikatelé. Jak to udělat? To se děje velmi jednoduše – pomocí… Jedna verze je Schwabův kapitalismus stakeholderů, druhá je inkluzivní kapitalismus, Rothschildův program. To znamená, že pod rouškou kapitalismu pro všechny je kapitalismus vynulován. Někdo řekne: „Ano, je to zvláštní – kapitalisté ruší kapitalismus?“ Ano, protože kapitalismus jako systém se vypracoval a pro udržení moci a privilegií se současná kapitalistická elita potřebuje proměnit v něco jiného.

Třetí moment. To je podkopávání ekonomické základny dělnické a střední třídy prostřednictvím „zelené“ ekonomiky. Ano! A podkopávání pozice průmyslového kapitálu, který je konkurentem finančníků. A pokud si pamatujeme, Trumpovým sociálním pilířem byl především průmyslový kapitál. Když Trump řekl, že „musíme vrátit Americe velikost“… Velká Amerika je průmyslová Amerika 30.–80. Chtěl tedy vrátit ty síly, které zvítězily, které se dostaly k moci na vlně Rooseveltova nového kurzu. A tady je „zelená“… Co je „zelená“ ekonomika, „zelená“ agenda? Jde o prudké zničení významné části průmyslu. Navíc vynechává celé vrstvy. A snižuje celé země. Daně jsou například zavedeny v boji proti antropogenní změně klimatu. Pro země jako Mexiko, Alžírsko a Nigérie je to prostě katastrofa. Ale například pro Norsko nebo Švédsko, které jsou bubeníky tohoto přechodu na „zelenou“ agendu, je toto fialové… Protože jejich energetickým sektorem jsou vodní elektrárny a jaderné elektrárny, no a trochu uhlí, což nehraje roli. Proto mohou velmi snadno prosazovat „zelenou“ agendu. To znamená, že „zelená“ agenda by měla vrhnout významnou část lidstva a významnou část nižších společenských vrstev na samotném post-Západě do vzdálené minulosti.

Další způsob realizace, cíl této sociální války. To je sociální atomizace. Je úplně jiná. Spouští se „metavesmír“. Sedíme doma a jsme rozděleni, ale cestujeme v těchto virtuálních světech. No a konečně poslední. Jedná se o snížení spotřeby. Výrazné snížení spotřeby. Ve Schwabovi, v jeho knize, kterou napsal společně s Mallerém… No, myslím, že tam napsal Malleré a Schwab jen uvedl své příjmení. Protože působí obecně dojmem starého senilce, který už neumí vůbec nic, ale je ikonickou postavou. Mluvící hlava… Tak on má takový výraz „degrowth“. Růst je růst. Odrůstání není růst, je to protirůst. A říká, že musíme přejít od růstu k nerůstu. Navíc naprosto cynicky a jezuitsky říká, že „můžete konzumovat méně, ale život bude šťastnější“. Co je to za šťastný život? To znamená, že slibuje japanifikaci rozvinutějším zemím, tedy i Západu. To znamená, že by měly klesnout na úroveň, na které se Japonsko ocitlo na konci 90. let poté, co ho Američané podle principu karate jednou ranou knokautovali. Pro zbytek zemí včetně Ruska slibuje patagonizaci. Patagonie je taková chudá část Argentiny. Patagonizace je to, co se slibuje. Zde je 5 cílů.

Co znamená? Prvním lékem je medikalizace života. Druhým je boj proti antropogennímu vlivu na klima. A třetí je digitalizace. Tedy dohromady jsem to v jednom ze svých článků nazval bio-eko-techno fašismus. Pojem „fašismus“ se zde přirozeně nepoužívá v přísném vědeckém smyslu tohoto slova. Protože fašismus v pravém slova smyslu byl v Mussoliniho Itálii. Nacismus byl ve Třetí říši. Je to ještě horší než fašismus. I když, jak by řekl soudruh Stalin, „oba jsou horší“. Takže tito tři „jezdci“ – medikalizace, boj proti klimatickým změnám a digitalizace – to jsou hlavní směry úderů globální sociální války, která vystřídala světovou válku mezi státy.

Digitalizace… Ne ochuzování, prudké ochuzování. Digitalizace může poskytnout například virtuální svět – sedněte si ve svém bytě, žijte se základním příjmem a ponořte se do virtuálních světů, myslete na to, že cestujete. Ale hlavně, digitalizace ničí stát. Protože tyto digitální ekosystémy, jako je naše Sberbank, která mimochodem proletěla strašnou silou, stejně jako Rosnano… Digitalizace resetuje stát. S digitalizací už není stát jako takový potřeba. Jedná se o mušli, na kterou můžete pověsit všechny pejsky. Proto si myslím, že digitální fotoaparáty stát nezruší, všechny psy na něj pověsí. Zodpovědný bude stát.

Bez ohledu na to, jak se chováme k modernímu státu, dokonce i v ultrakapitalistických zemích. Přesto je stát v moderním světě teoreticky, zdůrazňuji, teoreticky jedinou ochranou malého člověka tváří v tvář korporacím. Navíc to malého človíčka ochrání ne kvůli sobě, ale kvůli jeho zájmům. Protože státní byrokracie, prostor státní byrokracie ve světě je jako šagreenová kůže, zmenšuje se, je drcena korporacemi. A proto tentýž Schwab říká, že ve světě digitalizace žádný stát nebude. Proto se mě „dotýká“ rozhodnutí, které jsme učinili v polovině října. Vicepremiér Černyšenko mu řekl, že „vytvoříme centrum pro studium čtvrté průmyslové revoluce a budeme realizovat globální projekty Světového ekonomického fóra“. Jedním z těchto projektů je zničení státu. Máme ústřední vládu – náš šéf – hlásá: „Bojujeme za suverenitu ve všech oblastech!“ A pak část byrokracie podepíše dohodu: „Společně se Světovým ekonomickým fórem budeme realizovat globální projekty!“ Jedním z globálních projektů, těch hlavních, je destrukce státu.

Kromě toho je tu ještě jedna věc. A navíc musíme mluvit nejen o digitalizaci, ale také o biodigitalizaci. Kdysi, jakmile Schwab přišel s myšlenkou čtvrté průmyslové revoluce, byl rozbit. S hroznou silou. Na západě. A vysvětlili mu, že s takovými tempy růstu, jaké vykazuje současná světová ekonomika, nejnižší za posledních 100-120 let existence světové ekonomiky… O průmyslu ani revoluci nemůže být řeč. Ale oni, jak se říká, trefili prstem do nebe. Jde o to, že Schwab vysvětlil, co myslel čtvrtou průmyslovou revolucí. Řekl: „Jestliže první tři průmyslové revoluce jsou to, co my děláme světu, člověk dělá světu, ty děláš světu. Čtvrtá průmyslová revoluce je to, co s vámi dělají. A pak cituji téměř doslovně. Schwab říká: „Pokud něco pozřete a stanete se geneticky modifikovanými, změní se vaše identita.“ To znamená: „Čtvrtá průmyslová revoluce je změna v lidském genomu, je to vytvoření jiného typu člověka.“ Co chtějí transhumanisté dělat. Velmi mi to připomíná ve filmu „Pán prstenů“, ve druhém díle Sarumana a ve třetím – ork Gothmog křičí: „Éra lidí skončila! Čas orků začal!“ Tady je to, co chce udělat… No, ne Schwab, ale síly za Schwabem, je proměnit lidi v orky.

Přihlásit se ke čtvrtému průmyslovému programu znamená přihlásit se k destrukci tradičních hodnot. Konzervativci, kteří jsou u nás prohlášeni za nedotknutelné. A druhým je zničení státu. No, a kromě toho, digitalizace v budoucnu je samozřejmě ničení hotovosti. To je zcela pochopitelné. No, myslím, že v Rusku, pokud se to stane, se to stane naposledy. Protože polovina vládnoucí vrstvy používá v Rusku černou hotovost a této zóny se jen tak nevzdají. Proto je zde naše spása v utajení. Mimochodem, totéž platí pro digitalizaci. A se čtvrtou průmyslovou revolucí. Někdy křičím na naše lidi, kteří to kritizují a správně to kritizují: „Satanisté! Všechno bude předěláno…“ Víte, moje jediná naděje je, že tohle publikum… Prostě všechno vydrancují! A proto nezbudou prostředky na čtvrtou průmyslovou revoluci, ani na nic jiného. Naděje na krádež těchto lidí. A kromě toho naděje na tvrdost ruského života. Kdysi Pobedonostsev řekl: „Rusko je obtížná země. Ani revoluce, ani kontrarevoluce v něm nedojdou do konce. Proto je výsledek obou přibližně stejný. Takže je tu naděje… je tu opatrná naděje!

Nejsem odborník, ale vím, že investují do experimentů na změnu lidského genomu. Zejména Rockefellerovy struktury. A investovali do něj od konce 19. století. Peníze na eugenické projekty ve 20. a 30. letech poskytli Rockefellerovi. Rockefellerové přišli do Ruska ve 30. letech, do sovětského Ruska. A velmi je zajímaly Pavlovovy pokusy, transplantační pokusy… Dvě hlavy byly transplantovány do psa. Velmi je to zajímalo. Pak se eugenika zkompromitovala ve Třetí říši. A pod jiným jménem v tom Rockefellerové pokračovali. Obecně je třeba říci, že Rockefellerové mají prakticky monopol na financování lékařského výzkumu všeho, co je ve Spojených státech spojeno s člověkem. Dostali se tam velmi brzy. To je mimochodem velmi zajímavé. Nejen Rockefellerové. To jsou rodiny, které vytvořily Federální rezervní systém (FRS). Nevíme všechno, ale některé ano. Téměř všechny tyto rodiny již tehdy, v 10. letech 20. století, investovaly do studia lidské dědičnosti a problému její změny. Jak můžete změnit genom, protože nemůžete změnit genom, ale můžete změnit reakce člověka. Existuje něco jako fyletická evoluce. Máme takového výzkumníka – Beljajeva. Nevím, jestli teď žije… Ale před 10-15 lety se zabýval domestikací lišek v Novosibirsku. Po dvě až tři generace byly chovány domácí lišky. Nebyl to genom, který se změnil. Reakce liščího jedince se systematickým vlivem měnila. dvě nebo tři generace. A člověk reaguje na určitý vnější podnět, aniž by změnil genom tak, jak je to nutné. Tomu se říká fyletická evoluce. Ale opakuji, nejsem odborník. Proto bych toto téma nerad rozebíral. To by měli provádět odborníci.

Faktem je, že stát se při digitalizaci spojuje s korporacemi. A dochází k zásadně novému vzdělávání. V roce 2006 jsem napsal článek s názvem „Corporation-State“. V Rusku jsem to nemohl zveřejnit. Vydal jsem ji v roce 2006 na Ukrajině. „Expert“, Ukrajina. Pod názvem… Říkali však: „Korporace, to je stát.“ Kde jsem se snažil vysvětlit, co se děje především na Západě a částečně i u nás, když vzniká zásadně nová forma státu, kterou v sobě tento stát rozpouští. Zde je koncept „národního státu“. Národ zde plní, ač jde o podstatné jméno, funkci přídavného jména. Tedy „národního státu“. A toto je korporační stát. Nezaměňovat s korporátním státem! Korporativním státem je Třetí říše. Tohle je Mussoliniho Itálie. Toto je Franco, Salazar… Toto je zpravidla pravicový autoritářský režim. To je takový pokus o vytvoření sociálního státu v pravé autoritářské verzi. A korporace-stát, jeho úkolem je ukrojit maximální počet lidí z veřejného koláče.

Korporační stát je jako vosí jezdec, který klade vajíčka, propíchne nějaký hmyz přes chitinózní kryt. Larva to tam sežere, sežere. A když to dožere, vylíhne se to, vyletí nová vosa. Takže to, co se děje před našima očima, je sjednocení tří forem. Korporace, státy a takzvaná „hluboká síla“, o které se ne náhodou začalo mluvit. Je to „hluboká moc“, protože stát je formalizovaná věc. To znamená, že se objevuje zcela nový fenomén. A je to on, kdo bude mít takříkajíc, pokud uspějí, tuto digitální sílu. Ale je tu jeden problém. Tato sociální válka, kterou rozpoutala část vyšších vrstev proti nižším, zasáhla i určitou část světové elity, které se to moc a moc nelíbilo. Právě tato elita Trumpa nominovala. Je to ona, kdo nyní sponzoruje tyto protesty mas proti zákazům na Západě. A klany se střetnou. Vnějším projevem toho jsou zcela, zdálo by se, zvláštní jevy. Například. Před dvěma nebo třemi týdny The Economist, který vlastní rodina Rothschildů, publikoval článek o tom, že epidemie skončí v roce 2022. A pak, doslova o týden později, jako na zavolanou, Gates řekl to samé! Gates, který křičel, že se blíží hrozné epidemie! Všichni zemřeme! Hanba džungli! Atd. Najednou také říká: „V roce 2022 epidemie skončí.“

Tady nevíme, proč se to stalo? Musíte mít zasvěcené informace, ale lze provést určité odhady. No, za prvé, část peněz už byla vydělaná za poslední rok, a to velmi velké. Big Pharma vydělala, buďte zdraví! Digitální společnosti, Microsoft a všichni tito Bezosové, Zuckerbergové také vydělali dobré peníze. To je jeden faktor. Druhý. Odpor se ukázal být mnohem silnější, než se očekávalo. Někteří navíc vydělali, jiní ne. To znamená, že narušuje světovou rovnováhu. A velmi dobře se může stát, že určitá část světové elity pracuje na zastavení této formy sociální války, která je vedena na pozadí epidemie. A provozovat něco jiného. Myslím, že hlavní směr úderu bude, pokud tento díl vyhraje, bude to klimatické šílenství.

Vlastně, když se epidemie rozvinula v roce 2020, kdy … Přesněji řečeno, nerozvinula se, ale byla vyhlášena! Tomu je třeba rozumět velmi jasně. A dokonce jsem již řekl, že KDO dokonce popřel skutečnost, že … „my jsme nic neoznámili.“ Nestáli jsme tady… Tak jsem v květnu 2020 na začátku, o květnových prázdninách, řekl, že klimatická agenda bude další po té lékařské. Mýlil jsem se. BLM byl spuštěn v Americe, protože Trump musel být svržen. Bylo nutné vyřešit problém v Americe. Kdysi dávno ultraglobalisté věřili, že není možné svrhnout Ameriku dříve, než svrhnou Čínu a Rusko. Ukázalo se ale, že Amerika Trumpova typu a síly za ní jsou hrozbou pro ultraglobalismus. Takže musíme zaplnit Ameriku. Dobře, pak si rozmyslete, co s Ruskem a Čínou.

Takže klimatická agenda, proč je chladnější než lékařská. Umožní vám uklidit naprosto celý svět, celé země. Protože, pozor, epidemie a vše s ní spojené funguje primárně na Západě, Severní Americe a západní Evropě. Čína problém vyřešila. V Rusku se to všechno nějak zvláštně děje.

Světové elity nejsou jednotné. Stejně jako zde byl „metavesmír“ oznámen 29. října… Jedna společnost oznámila, druhá – Microsoft – 2. listopadu. Byla to reakce na tlak, na tyto existující platformy, které jsme viděli letos v létě. Jednou jsem řekl, dobře, teď existují a finančníci, jejichž frontami byli Biden a Harris, propadli Trumpovi. Ale po vítězství nad Trumpem, po svržení Trumpa, začnou mezi sebou bojovat. A tak se také stalo. Byl zahájen útok na Zuckerberga, na Microsoft. A odpovědí bylo oznámení „metavesmíru“. To znamená, že nyní uvidíme velmi intenzivní boj různých skupin na vrcholu. Navíc různá uskupení na jedné straně zastupující různé úrovně světové ekonomiky. Protože v nejvyšším patře jsou existenční platformy. Tohle je opravdu nejpokročilejší, nejkanibalističtější. Je to kontrola nad člověkem. To není kontrola nad materializovanou prací, kapitálem. Není to ani kontrola peněz. Je to kontrola nad člověkem. Další patro jsou finančníci. Pak technotronika. A pak průmysl. Zde se zabývali průmyslem, průmyslovým kapitálem. Nyní bude zúčtování probíhat mezi finančními, existujícími a tím, co Brzezinski nazýval technotronickou.

Mimochodem, sám Brzezinski krátce před svou smrtí řekl, že přichází globální chaos, který potrvá až do roku 2026. Ale myslím, že to byl velký optimista. Myslím, že těch 10 let bude tak chaotické pohyby. Protože žádná z těchto skupin, existuje, finančníci a technotroni, se nevzdá svých pozic. A budou bojovat až do smrti. Pak se v určité chvíli dohodnou. Například, jak se po evropských revolucích v roce 1848 dohodla buržoazie a statková aristokracie. Ale tady jde o vyšší sázky, protože tehdy šlo o strukturální krizi kapitalistického systému, přechod k průmyslovému průmyslovému kapitalismu od raného výrobního kapitalismu. Nyní je v sázce budoucnost postkapitalistické společnosti. A tady budou lidé bojovat jednoduše, prostě na život a na smrt. Navíc vám chci připomenout, že Schwab napsal, že pokud alespoň jedna z velkých zemí, Spojené státy, Čína nebo Rusko, opustí projekt, tento projekt, vytvoření „nového normálu“, projekt nebude realizován. . A sledujte, co se stane. V roce 1918 se pokusili odstavit Si Ťin-pchinga. Nic se nepodařilo. Co teď Si Ťin-pching dělá? Rozbíjí čínské digitální fotoaparáty. Uvědomil si, že jde o hrozbu pro čínskou vládu, že oni sami potřebují vytvořit digitální stát a rozdrtit tyto platformy. To znamená, že tady Číňané dokážou úžasnou věc. Mohou vytvořit digitální stát. To znamená, že stát zůstane, ale bude digitální. To znamená, že Čína je 1:0 ve prospěch těch sil, které jsou proti těmto procesům. Svrhli Trumpa – 1:1. A ukazuje se, že Rusko zůstává.

Nastává zvláštní situace. Rusko je samozřejmě slabý článek. Ekonomicky slabý článek. To znamená, že o osudu projektu „nové normality“ se rozhoduje ve slabém článku. Stejně jako na začátku 20. století. Rusko bylo slabým článkem a budoucnost tam prorazila. Ale tady je budoucnost s tváří, kterou prorazila. Nyní se situace opakuje, proto si myslím, že v příštích 5-6 letech bude Rusko odrazovým můstkem, zónou nejtvrdšího boje o budoucnost. A to, jak se tady bude zápas vyvíjet, určí, kdo vyhraje, která část… Jaká bude budoucnost. Bude to, no, úplně kanibalské, s existenčně-finanční tváří, nebo tam bude něco jiného. Velmi dobře se může stát, že svět půjde do budoucnosti úplně jinými cestami. Mimochodem, z feudalismu byly přesně tři východy. německy, francouzsky, anglicky. Nejbrutálnější byla angličtina. Němčina a francouzština byly měkčí. Vstupujeme tedy do velmi, velmi nebezpečné, ale velmi zajímavé doby. A myslím, že k tomu nyní dojde v situaci s tzv. přestupem nebo tranzitem 24. ročníku. Myslím, že nás zde čeká spousta historických překvapení.

Přečtěte si více v rozhovoru s Andrey Fursovem:

Převzatý článek