Cookie Consent by Free Privacy Policy website Fiala – dosazený agent s úkolem zničit ČR (2019)? – strom-duvery.cz

Fiala – dosazený agent s úkolem zničit ČR (2019)?


Fiala – dosazený agent s úkolem zničit ČR (2019)

Připravován již od převratu 89 s úkolem rozparcelovat ČR a předat jí Německu na stříbrném tácu…

Petr Fiala a jeho demoliční blok
PhDr. Stanislav Balík

S Petrem Fialou se znám osobně, tykáme si a seděli jsme spolu dva měsíce v lavici. Bylo to v létě roku 1991 a já jsem spolu s dvěma svými kamarády obětoval prázdniny po čtvrtém ročníku filozofické fakulty na kurz Základů politologie, který tehdy sponzorovala EHS. Byla to taková nalívárna ideologie liberálního socialismu, abychom se stali pevnými pilíři nového režimu. Bylo tam také několik bývalých politruků, svazáků a prezident mladých konzervativců David Částek. To byli svazáci tehdejší ODS. David bydlel v Brně – Bohunicích jako já a tak mně stále zval k sobě a lákal mně mezi mladé konzervativce. Já jsem vždycky nesnášel ideologickou masáž a mladý konzervativec mi připomínal něco, proti čemu jsem v listopadu 1989 bojoval jako student, pouze to bylo naruby. Již tehdy jsem byl přesvědčen o tom, že ODS v té době byla fanaticky bolševická strana, která v obráceném gardu dělala to, co naši komunisté po Únoru 1948. Uvědoměle rozkrádali státní majetek a říkali tomu privatizace.

Petr Fiala byl z jiného těsta. Byl to intelektuál každým coulem. Dával již tehdy najevo svou důležitost, ale bez primitivního populismu, který byl vlastní Davidovi. Vyprávěl mi o časopisu Proglas, který jsem tehdy celé prázdniny díky němu hltal. Připadal jsem si jako prosťáček. Petr mi vyprávěl o údajně velké politické osobnosti, kterou tehdy spatřoval v europoslanci za CSU Otto von Habsburgovi. Musel jsem tehdy všechno nastudovat, abych mohl držet trochu krok se svým intelektuálně zdatnějším sousedem. Vedli jsme dlouhé hovory a nejvíce mi Petr vyprávěl o Panevropské unii. Petr se mně snažil přesvědčit o tom, abych se připojil k tomuto intelektuálnímu hnutí. Petr Fiala mi byl mnohem sympatičtější než David Částek, ale přesto jsem tehdy odolal. Pouze jsem jistou dobu hltal všechny knihy, které mi tehdy Petr doporučil. Petr Fiala se prezentoval jako konzervativní katolický intelektuál, který je napojen na bavorskou CSU a konkrétně na Otto von Habsburga, který pomáhal mladým konzervativním intelektuálům z brněnského časopisu Proglas rozvíjet svobodu a demokracii v naší posttotalitní zemi .

Po absolvování kurzu jsme se vídali již jen sporadicky, protože jsem se nezapojil do tohoto spolku. Oba jsme absolvovali řadu stáží v Německu. Já jsem se zdokonaloval v pedagogických a komunikačních dovednostech v Bundeswehru, Petr se stal doktorem, docentem, profesorem, děkanem a posléze rektorem MU. Teprve později jsem plně pochopil, co ten jeho ideový začátek vlastně znamenal. Univerzita pod jeho vedením se ubírala mílovými kroky na cestě multikulturalismu a odnárodnění. Vše na katedře politologie bylo orientováno na německé granty, které prostřednictvím pečlivě vybíraných učitelů vštěpovali studentům německý výklad naší historie a současné pohledy z hlediska geopolitických zájmů Německa. Není jistě náhodné, že se profesor Petr Fiala stal předsedou ODS po Petrovi Nečasovi, který zklamal důvěru sponzorů po tom, co se vyjádřil pro dostavbu Temelína s pomocí Ruska. Odstranění Petra Nečase bylo ukázkové z hlediska toho, jak je možné zlikvidovat nepohodlného politika. Současné útoky na Andreje Babiše jsou velice podobné, s tím rozdílem, že Babiš je mnohem silnější osobnost, než byl premiér Nečas a proto se připravuje podzimní Majdan u nás.

Shodou okolností v čele demoličního bloku, který od svých zahraničních sponzorů dostal za úkol zlikvidovat vládu Andreje Babiše, je můj spolužák Petr Fiala. Napojení Petra Fialy na Bavorskou CSU je více než zřejmé z toho, co jeho demoliční blok koná. Milion chvilek pro Majdan je výkonnou složkou demoličního bloku. Petr Fiala je připravován na funkci premiéra naší země. K tomu, aby se jím mohl stát je třeba realizovat pražský Majdan, který má na podzim zrealizovat Milion chvilek pro Majdan. Kdo jsou lidé za Petrem Fialou? Jsou to ty síly, které mi byly Petrem představeny v době, kdy jsem byl studentem filozofické fakulty. Sudetoněmecký landsmanšaft je pod ochrannými křídly bavorské CSU. Vše je maskováno Panevropskou unií, sblížením, křesťanskými hodnotami, smířením a jednotnou Evropou, ve které vznikne nový evropský člověk. K tomu je potřeba, aby se do Evropy dostaly další desítky miliónů migrantů z Blízkého východu a Afriky. Konečně tak bude možné realizovat plán zakladatele Panevropské unie hraběte Richarda Coudenhove – Kalergiho.

Všechny obstrukce demoličního bloku v parlamentu jsou jasně čitelné. Jde o to co nejvíce zdiskreditovat vládu a co nejvíce ochromit její činnost. Na podzim mají být masové demonstrace, které mají přispět k pádu vlády. Petr Fiala je připraven jako předseda vlády převzít zrádce ze sociální demokracie a z hnutí ANO po pádu Andreje Babiše. Role sociálních demokratů má být stejná jako v roce 1948. Přípravy jsou v plném proudu, řídící centrála není v Praze. Brusel a Berlín jsou v pozadí, do popředí jde Mnichov. Parcelace naší republiky má být v rukou mnichovské centrály. Mnichov nám byl osudný v roce 1938, a může nám být také v tomto roce, pokud necháme Petra Fialu konat podle pokynů řídící centrály v Mnichově.

Musíme vytvořit Vlasteneckou jednotu všech vlastenců v naší zemi, abychom se bez ohledu na stranickou příslušnost mohli začít bránit tomuto pokusu o státní převrat v duchu Majdanu. Milion chvilek pro Majdan je v roli užitečných idiotů a Petr Fiala má stanout v čele protektorátní vlády. To má být vyvrcholení jeho zrádcovské a kolaborantské kariéry. V cizích službách už byl v roce 1991, když jsme se potkali na kurzu Základy politologie v Brně.

V Častohosticích 18. 7. 2019