Cookie Consent by Free Privacy Policy website Dr. Vladimír Zelenko: Na tomto kopci stojí za to zemřít – strom-duvery.cz

Dr. Vladimír Zelenko: Na tomto kopci stojí za to zemřít

Nejprve chci poděkovat Bohu, za tento okamžik. Jsem si jistý, že většina z vás zná podrobnosti mého příběhu. Ale rád bych se s vámi podělil o některé pocity, některé osobní realizace a možná i výzvu k akci.

Věřím, že to, co probíhá v této generaci, je válka mezi dvěma myšlenkovými systémy. Jedním ze systémů je, že jsme stvořeni k obrazu božímu a že život je posvátný, že máme lidská práva. A jako takové je na Bohu, kolik nás žije na planetě, jak dlouho žijeme a jestli žijeme svobodně. Druhý myšlenkový systém by mohl mít kořeny v Darwinově teorii přežití nejsilnějších nebo eugeniky. Nebo pravděpodobně mnohem dříve – pravděpodobně začal hadem v zahradě Edenu. Tento myšlenkový systém věří, že v rámci lidstva existuje hierarchie, že někteří lidé jsou lepší než ostatní. A to se nevyhnutelně vrací ke třem typům kategorií lidí. Jedním z nich je Nadčlověk, jak by řekl Kant, Übermensch, pak je tu lidský mensch a untermensch, podčlověk.

Pokud to zní povědomě, je to proto, že před asi 80 lety byla nacistická ideologie postavena na tomto druhu systému. Nacisté věřili, že jsou potomky árijských bohů. Věřili, že Anglosasové by měli být zotročeni a měli by jim sloužit. A podlidé, ke kterým patřím, Slované, hendikepovaní, političtí vězni a tak dále, cikáni, měli být vhozeni do pecí a stát se prachem. Tato ideologie nezmizela. Teď se vynořuje znovu, ale není antisemitská. Má kořeny v něčem úplně jiném.

Elita, abych tak řekl, si myslí, že je vyvinutá. Já si myslím, že jsou to zdegenerovaní pohané, zkažení pohané. A věří tomu, že kvůli svému bohatství, moci a intelektuální nadřazenosti – tak uvažují, mají právo rozhodovat, kolik by nás mělo být na planetě, jak dlouho bychom měli žít, kdo by měl být svobodný a tak dále. A tak, pokud si toho všímáte, první věc, kterou se snaží udělat v jakékoli totalitní diktatuře, je zbavit se míst uctívání (Boha). Je to velmi jednoduché. Proč? Protože když se klaním Bohu, nebudu se klanět jim.

A tak to, co se děje, mechanismus, který používají, je strach. Existuje globální masová psychóza, k níž tato zvrácená zvěř použila média a vytvořila falešný narativ, který nás dovedl k životu v chronické úzkosti, strachu a lidské izolaci. Pokud jste někdo studoval psychologickou válku, budete vědět, že tyto dva body, úzkost a lidská izolace, způsobují, že většina lidí se psychologicky dekompenzuje a stane se velmi zranitelnými a důvěřivými a snadno manipulovatelnými. A pak nabídnou falešné zlaté tele této „vakcíny“, abych tak řekl, jako falešný slib a lidé jsou k němu přitahováni jako ke krátkodobému opatření, aby zmírnili svou úzkost. Není to intelektuální, je to čistě emocionální. A pokud někoho zpochybníte, dokonce i ti nejintelektuálnější lidé, kteří spadli do této pasti, pokud je zpochybníte, začnou být agresivní, protože ve skutečnosti děláte to, že je přivádíte zpět do stavu úzkosti, ve kterém tak zoufale nechtějí být. Realita je taková, že jsem velkým fanouškem krále Davida a jeho synů a on dává velmi dobrý recept na život. Říká: odvraťte se od zla, konejte dobro a žijte.

Takže v tomto konkrétním případě, „odvrátit se od špatného“, je velmi jednoduché: Nepodléhejte strachu. Nijak se neizolujte od lidí, které milujete. Nenechte si dát smrtící injekci. „Konejte dobro“ znamená, že když jste nedej bože v kategorii s vyšším rizikem, užívejte volně prodejnou přírodní, antivirovou, protizánětlivou profylaxi. A pokud nedej bože, onemocníte, začněte léčbu hned první den. Neposlouchejte vražedné NIH, CDC, FDA, WHO. Jsou to nepřátelé lidí. Neposlouchejte jejich rady, protože jejich rady jsou rozsudkem smrti. Říkají vám, abyste léčbu odkládali. Nedělejte to! Budete-li se řídit těmito dvěma jednoduchými pravidly, odvrátíte se od zla a budete konat dobro, budete žít. Není důvod se bát.

A opravdu, žijeme ve velkolepé době. Někteří z vás vědí, že před čtyřmi lety mi byla diagnostikována terminální rakovina, něco, co se nazývá sarkom plicní arterie. Nikdo o tom nic neví, protože na světě je jen 10 případů ročně. A všechny jsou zjištěny při pitvě. A přesto, o čtyři roky později, s vámi stále mluvím. Přemýšlel jsem, proč mě Bůh ušetřil. A stalo se něco zajímavého, když jsem procházel procesem, kdy jsem měl tento typ rakoviny. Neexistovala na to žádná léčba. Co tedy uděláte? Inovujete. Měl jsem ve hře vlastní kůži a byl to můj život. Tak jsem přišel s léčbou, která skončila tak že… Našel jsem na internetu určitý lék, o kterém jsem si myslel, že by mohl fungovat. Šel jsem za onkologem a zeptal jsem se ho na něj. A on mi řekl: Víte, já jsem ten lék vynalezl. Řekl jsem: Vy jste ten člověk na světě, se kterým potřebuji mluvit!

A to mi dalo lekci. Protože když skočíte o tři roky dopředu, ocitl jsem se v epicentru nejhorší ambulantní epidemie covidu v Americe. Tisíce nemocných pacientů a žádná léčba. Co tedy uděláte? Inovujete. Takže moje osobní zdravotní situace mi dala lekci, která mi připadala zajímavá, že se stala velmi relevantní, důležitou dovedností, kterou je třeba mít při řešení neznámé globální krize. A další věc, kterou jsem se naučil: Bylo mi vlastně řečeno, že zemřu. Už jsem mě napsaný dlouhý dopis svým dětem na rozloučenou a… Mám malé děti, chtěl jsem, aby věděly, kdo byl jejich otec. Ale děje se něco zajímavého, když jste v tom stavu, kdy opravdu věříte, že opustíte tento svět a půjdete za Bohem: přestanete se bát lidských bytostí.

A tak toto je velmi užitečná dovednost, kterou můžete mít, když šlapete na paty těm nejvražednějším zvířatům na planetě. A lidé se mě ptají (byl jsem na seznamech atentátníků a tak podobně), jestli se bojím? A odpověď zní: Ne. A řeknu vám proč ne. Protože žijeme nějakých 50 let, 60 let, 80 let, 100 let, 20 let… Ve velkém plánu věcí je všechno konečné. Ale krásná věc na konečné existenci je, že Bůh nám dává vědomí, dává nám svobodnou volbu. A prostřednictvím našich rozhodnutí nám umožňuje spojit se s Nekonečnem. A měl bych tak obětovat vztah s Nekonečnem, s Věčností, pro pár okamžiků pohodlí během svého konečného života? Odpověď zní: Ne. Obětuji všechno.

Obětuji vše, aby příští generace … Víte, mysleli jsme si, že žijeme ve svobodě. A víte, svoboda není zadarmo. Byli jsme svobodní nebo jsme si mysleli, že jsme svobodní díky obětem předchozích generací. Otázka zní: Budou naše děti svobodné? A odpověď závisí na tom, zda jsme ochotni se obětovat. Toto je náš okamžik útoku na pláže Normandie. Tato generace byla pověřena schopností a zodpovědností podívat se prapůvodnímu hadu přímo do očí. A říci NE. A useknout mu hlavu. A jediný důvod, proč se to stalo, je ten, že dovolujeme, aby se to dělo. Protože nás je mnohem víc než jich. A taktikou nepřítele je vyděsit nás a rozdělit. A když jsme rozděleni, pak se na nás mohou vrhnout po částech.

A odpovědí a řešením toho, je povstat v doufejme nenásilné občanské neposlušnosti, odmítnout veškerou tyranii, odmítnout diktát dementní loutky v Bílém domě a uvědomit si, že bojujeme s nepřítelem dobře zakopaným v zákopech, který má náskok. Máme však něco, co oni nemají, čemu se říká boží měřítko. Toto je situace David versus Goliáš. A David musí… my jsme David: kolektivní lidství ve vědomí Boha. Nepřítel chce zničit vědomí Boha. Musíme jít opačným směrem. Musíme svým dětem vštípit základní morálku. A tím myslím to, že bychom měli vzít naše děti z veřejných škol.

Po mnoho let se systém veřejného školství pokoušel zničit duše našich dětí tím, že je učil zkaženosti, normalizoval zkaženost. Mnozí z vás vědí, že podle Bible byla dvě města, která byla zničena, Sodoma a Gomora, a otázka zní: Proč byla zničena? Takže jedna odpověď je, že byla nemravná. Ale to není odpověď, protože každé místo bylo nemravné. Co na nich bylo tak jedinečného? Jednou z odpovědí je, že normalizovali nemorálnost, učinili z ní zákon země. A to je způsob, jak říci: Bože, nechceme tě tady, odmítáme tě. A tak musíme jít úplně opačným směrem. Vyvádíme naše děti z duchovního nebezpečí, ve kterém se nacházejí ve veřejném školském systému – a nyní i z nebezpečí fyzického.

Světová vraždící organizace (WHO) vydala vyhlášku, že pokud jsou vaše děti ve škole, znamená to informovaný souhlas, což znamená, že jste mohli zabránit svým dětem chodit do školy. Skutečnost, že jste to neudělali a ony jsou ve škole, znamená, že dáváte školám souhlas, aby násilně, prostřednictvím donucení, naočkovaly vaše děti. Takže teď útočí nejen na duše, ale i na těla našich dětí.

Ve slušných společnostech se rodiče obětovali pro blaho svých dětí. Každý rodič chce, aby jeho děti měly lepší materiální a duchovní existenci. V pohanských společnostech obětují děti pro účely dospělých. A to je přesně to, co se děje. Dr. Michael Yeadon, bývalý viceprezident společnosti Pfizer, mi osobně řekl, a také to řekl v médiích, že na každé dítě, které zemře na COVID, jich zemře sto na vakcínu. Řeknu to znovu, na každé dítě, které by zemřelo na covid, zemře sto dětí na vakcínu. Jinými slovy, vakcína je pro děti stokrát smrtelnější. Dovolte mi, abych se vás zeptal, jaký je rozdíl, když podříznu dítěti hrdlo a hodím ho do sopky nebo z útesu, nebo mu vstříknu jedovatou smrtící tekutinu, která má stonásobně vyšší faktor smrtelnosti než vir, před kterým se údajně snaží děti chránit? Je to dětská oběť.

Takže musíme odmítnout modlářství, pohanství, dětské oběti, protože to je to, co se teď děje. Není to nic nového pod sluncem. Toto je biblická repríza… Toto je biblická válka. Toto je válka, která probíhá od samého počátku stvoření. A nyní se projevila na bojišti COVIDU-19 a jedovatých smrtících injekcí. Mohli bychom to však odmítnout. Mohli bychom říci ne, můžeme se obrátit k Bohu. A tady je moje rada. Všechno nejlepší k narozeninám všem, mimochodem, protože Bůh vás právě stvořil.

Stvoření je dynamické. Stvoření ex nihilo (z ničeho). Každý okamžik času je aktivní znovutvoření. To znamená, že nejste sami. To znamená, že Bůh vás tvoří. A pokud vás tvoří, je s vámi. Víme tedy, že úzkost a strach žijí pouze v psychologickém a emocionálním prostoru, kde chybí vědomí Boha. Pokud vyplníte tuto prázdnotu vědomím Boha, mimochodem, je to tvrdá práce, udržet božské ve vašem… Neustále si uvědomovat božství je tvrdá práce. Ale co? Je to to, co je nezbytné, abychom odolali tomuto útoku na lidskou duši, na kolektivní lidskou duši, na kolektivní lidskou dobrotu a skutečnost, že jsme stvořeni k Jeho obrazu.

A tak žehnám celému světu, všem slušným lidem. Povstaňte! Na tomto kopci stojí za to zemřít. Je načase, abychom my, tato generace, zaplatili cenu, aby naše děti mohly žít s vědomím Boha, se svobodou a mohly prospívat. A zda se to stane nebo ne, přímo souvisí s tím, co děláme nyní, dnes. A tak se upřímně modlím a doufám, že podobně smýšlející vědomí Boha v lidech splyne v městská útočiště a města slušnosti. A i když většina světa jsou kontinenty tyranie, vím to, ale přesto – malé světlo dokáže zahnat spoustu temnoty. Bůh čeká na naši volbu.

Takže, abych tuto potenciální budoucí zbraň strachu potlačil v zárodku: sociopat, psychopat Bill Gates, před několika týdny oznámil, že je znepokojen vypuknutím neštovic. Jeho slova bych teď bral vážně, ne proto, že je prorok, ale proto, že je zločinec a ví předem, co se stane. Víte, neštovice existují pouze na dvou místech na světě, údajně tam, co se nazývá laboratoře biologické bezpečnosti úrovně 4, v bezpečnostních laboratořích nejvyšší úrovně v Americe a v Rusku. S výjimkou několika týdnů, zjevně čtyři dny poté, co promluvil, bylo nalezeno několik lahviček neštovic v nezabezpečené chladničce laboratoře Merck ve Philadelphii. Takže jsem spatřil potenciální novou zbraň strachu. A tak bych rád tuto zbraň zneškodnil právě teď.

Na neštovice existuje řešení, američtí indiáni o něm věděli. V 60. – 70. letech devatenáctého století, The Lancet, britský lékařský časopis, publikoval údaje o rostlině zvané Sarracenia Purpurea. Lidé ji mohou znát jako rostlinu Pitcher (Špirlice nachová). Roste v Americe, konzumuje mouchy a extrakt z této rostliny zjevně zabíjí neštovice. Dávám tato data k volnému využití, protože chci tuhle zbraň zneškodnit. Chci vykořenit schopnost nepřítele pokračovat ve využívání strachu.

A tak všichni pocházíme ze stejného zdroje. Moje čtyřletá dcera mi jednou řekla: „Tati, ty jsi můj bratr.“ Řekl jsem jí: „Co tím myslíš?“ Ona na to: „No, Bůh je můj otec a On je i tvůj otec.“ Všichni jsme tedy bratři a sestry a všichni jsme stvořeni k obrazu božímu. Nám všem je dán dar vědomí, dar svobodné volby. A my všichni bychom měli tento dar používat správným způsobem, tím, že se rozhodneme obléci si nebeské jho a sejmeme z nás jho našich vlastních strachů a jho zlých agend jiných lidí. Zakončím tímto: Na světě je jen jeden typ svobodného člověka, a to je ten, který se rozhodne být služebníkem božím.

Přeložila melda

ZdrojDr. Zelenko odhaluje satanskou depopulační agendu.

Zkrácená verze proslovu zde nebo zde

Protokoly Dr. Zelenka k léčbě a prevenci covidu zde

zdroj: https://tadesco.org/dr-vladimir-zelenko-na-tomto-kopci-stoji-za-to-zemrit/